Наукова робота

Зусилля науково-педагогічного складу університету зосереджено на розробці та впровадженні в навчальний процес фінансово-економічних, правових та освітніх інновацій.

Науково-дослідницьку роботу в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті здійснюють на основі наукових тем факультетів та згідно з планом наукової роботи університету, який щорічно затверджується Вченою радою.

У межах загальноуніверситетської комплексної наукової теми «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ» (державний реєстраційний номер 0106U002439) діють наукові школи під керівництвом провідних фахівців.

Зокрема, ректор університету проф. Дем’янчук Анатолій Степанович очолює наукову школу з проблем економічного виховання старшокласників в умовах ринкових відносин. Під керівництвом професора, академіка Академії наук вищої школи України Дем’янчука А.С. захищено 10 та підготовлено до захисту 4 кандидатські дисертації. Він є автором понад 200 наукових статей, 5 підручників, 3 науково-методичних посібників, 2 монографій. З 2000 до 2002 року очолював спеціалізовану раду із захисту дисертацій у Рівненському державному гуманітарному університеті.

Наукові дослідження на інших факультетах здійснюються відповідно до комплексних наукових тем:

Інститут педагогічної освіти«Психолого-педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя початкових класів до роботи з обдарованими дітьми в умовах компетентнісно орієнтованого навчання».

Директор Інституту педагогічної освіти проф. Лісова С.В. є академіком АПСН, членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Житомирського державного університету імені І.Франка та Рівненського державного гуманітарного університету. Проф. Лісова С.В. виступає офіційним опонентом під час захисту кандидатських дисертацій в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Волинському державному університеті імені Лесі Українки. Лісова С.В. очолює наукову школу з психолого-педагогічних основ становлення та самовизначення учнівської та студентської молоді. Проф. Лісова С.В. має понад 150 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Здійснює наукове керівництво аспірантами та здобувачами.

Економічний факультет

Науково-дослідну роботу кафедра економіки та фінансів здійснює згідно тематики: «Розвиток фінансів України в контексті європейської інтеграції».

Загальнокафедральна тематика розподіляється на розділи, які виконуються окремими співробітниками, що забезпечує самостійність оригінальність та авторство досліджень.

Перший напрямок – «Фінансово-економічні напрямки державного регулювання економічних систем змішаного типу», який досліджується з точки зору проблематики «Підвищення ефективності державного втручання в економіку» керівник наукової школи доктор економічних наук, професор Білопольський Микола Григорович.

По цьому напрямку опрацьовуються такі теми досліджень:

  • «Економіко-математичне моделювання еколого-економічних систем в умовах сталого розвитку»;
  • «Економічні ризики та їх страхування у ринковій економіці»;

Другий напрям – «Ефективність фінансового менеджменту суб’єктів господарювання в умовах трансформаційної економіки» керівник наукової школи кандидат економічних наук, професор Швець Микола Якович — досліджується з точки зору проблематики «Удосконалення фінансового управління організацій та підприємств в сучасних умовах».

По цьому напрямку опрацьовуються такі теми досліджень:

  • «Управління розвитком промислових підприємств в конкурентному середовищі»;
  • «Удосконалення управління сільськогосподарських підприємств»;

Створено проблемні групи з питань дослідження актуальних проблем реформування економіки України.

Наукова робота викладачів кафедри менеджменту спрямована на задоволення творчих та наукових інтересів студентів університету, а також формування особистості молодого вченого, фахівця високої кваліфікації шляхом надання їм можливості активно займатись науково-дослідною діяльністю.

Під керівництвом викладачів кафедри менеджменту студенти щороку беруть участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях. У 2009 році Трусова Тетяна Сергіївна — студентка магістратури стала переможцем II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій» у номінації «Антикризовий менеджер». У 2010 році вийшли переможцями II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій» у номінації «Менеджер-координатор» студентка магістратури Бабич Олеся Василівна, «Менеджер змін» студентка IV курсу Лехман Олеся Миколаївна.

Високою оцінкою показників наукової роботи та якості її результатів стало включення ВНЗ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво серія ВВ № 00497).

Викладачі університету беруть участь у спільних науково-дослідних роботах, виконуваних за державним замовленням та за господарськими договорами.

Зусилля науково-педагогічного складу університету зосереджено на розробці та впровадженні в навчальний процес фінансово-економічних, правових та освітніх інновацій.

Науково-дослідницьку роботу в Міжнародному економіко-гуманітарному університеті здійснюють на основі наукових тем факультетів та згідно з планом наукової роботи університету, який щорічно затверджується Вченою радою.

У межах загальноуніверситетської комплексної наукової
/strong теми «Психолого-педагогічні основи гуманізації навчаль/span/spanно-виховного процесу в школі та ВНЗ» (державнspan style=»font-size: small;» ий реєстраційний номер 0106U002439) діють наукові школи під керівництвом провідних фахівцівquot;Times New Roman.

Зокрема, ректор університету проф. Дем’янчук Анатолій Степанович очолює наукову школу з проблем економічного виховання старшокласників в умовах ринкових відносин. Під керівництвом професора, академіка Академії наук вищої школи України Дем’янчука А.С. захищено 10 та підготовлено до захисту 4 кандидатські дисертації. Він є автором понад 200 наукових статей, 5 підручників, 3 науково-методичних посібників, 2 монографій. З 2000 до 2002 року очолював спеціалізовану раду із захисту дисертацій у Рівненському державному гуманітарному університеті.

Наукові дослідження на інших факультетах здійснюються відповідно до комплексних наукових тем:

Інститут педагогічної освіти«Психолого-педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя початкових класів до роботи з обдарованими дітьми в умовах компетентнісно орієнтованого навчання».

Директор Інституту педагогічної освіти проф. Лісова С.В. є академіком АПСН, членом спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій Житомирського державного університету імені І.Франка та Рівненського державного гуманітарного університету. Проф. Лісова С.В. виступає офіційним опонентом під час захисту кандидатських дисертацій в Інституті педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Волинському державному університеті імені Лесі Українки. Лісова С.В. очолює наукову школу з психолого-педагогічних основ становлення та самовизначення учнівської та студентської молоді. Проф. Лісова С.В. має понад 150 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Здійснює наукове керівництво аспірантами та здобувачами.

За період функціонування факультету викладачами кафедр було захищено дві докторські дисертації (Ю.В.Пелех, П.О.Тадеєв) та 13 кандидатських дисертацій (О.М.Петрук, Т.І.Пагута, Ю.В.Пелех, Т.В.Джаман, О.О.Красовська, В.А.Крутій, Ю.О.Михальчук, Н.М.Міськова, І.М.Сойко, Н.А.Терновик, О.Б.Колодич, Л.Б. Мельничук, А.М.Веремчук).

На базі загальноосвітніх навчально-виховних закладів м. Рівне під керівництвом науковців кафедр працюють експериментальні майданчики з вивчення проблем: «Психолого-педагогічні умови гармонізації етнічної самосвідомості старшокласників» (ЗОШ № 20), «Розвиток творчих здібностей особистості в контексті сучасної початкової школи» (НВК №30 «Гармонія»), «Розвиток особистості кожного учня і підвищення творчої активності обдарованих дітей у процесі впровадження компетентнісно зорієнтованого навчання» (НВК «Престиж»).

На факультеті діє аспірантура зі спеціальності 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Викладачі кафедр систематично беруть участь у науково-практичних конференціях, навчально-методичних семінарах, симпозіумах як в Україні так і за кордоном.

Історико-філологічний факультет«Актуальні питання вітчизняної, зарубіжної філології та можливість їх впровадження в навчальний процес школи та ВНЗ )».

Наукова робота факультету передбачаєучасть викладачів у науково-дослідній роботі, підготовці і публікаціях наукових розвідок у фахових журналах, проведенні спільних семінарів та конференцій; участь членів кафедр в апробаціях програм та підручників, написанні відгуків на автореферати співробітників та аспірантів; у проведенні наукових консультацій, керівництві науковою роботою студентів, проблемними групами, підготовці дидактичних матеріалів до уроків української мови, української та зарубіжної літератур (за новими підручниками), історії, іноземної мови.

У період з 2005 до 2012 р. опубліковано 731 наукових статей, видано 79 навчально-методичний посібник, з них 17 з грифом МОНУ та рекомендовані для студентів ВНЗ, 4 підручники, 10 монографій.

Учні та студенти України добре обізнані з підручниками та посібниками, авторами яких є викладачі історико-філологічного факультету: Назарець В. М.: “Зарубіжна література: для учнів 11 класу”, “Теорія літератури”, “Зарубіжна література: енциклопедичний довідник (у 2-х томах)”; Мисан В. О.: “Вивчення історії у 5 класі”, “Історія епохи очима людини: навчальний посібник з історії України та всесвітньої історії для учнів 10 класу”, “Оповідання з історії України та рідного краю”, “Основи держави і права України: посібник для вчителів і учнів”, “Робочий зошит учня”, “Джерело”, “Вступ до історії”; Лещенко Г.П.: «Інтегровані уроки. 5 клас. Методичні рекомендації для учителів-словесників»; Лещенко Г. П., Мединська Н. М.: “Наукова робота з сучасної української літературної мови”, ”Магістерське лінгвістичне наукове дослідження”; «Сучасна українська літературна мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія». Овдійчук Л. М.: “Вивчення творчості Ліни Костенко”; Жив’юк А. А.: «Вивчення творчості Уласа Самчука в школі»; “Громадсько-політичний портрет Уласа Самчука”; Денисюк Б. Ю.: “Споришеві килими”;Сучасна українська літературна мова:Фонетика. Фонологія. Графіка. Орфографія. Орфоепія.

Захищено 1 докторську (Тадеєва М. І.) та 10 кандидатських дисертацій: Денисюк Б.Ю., Веремчук О.А., Завальнюк А.Р., Миронюк В.М., Мисан В.О., Лопацька Н.М., Мамчур І.М., Овдійчук Л.М., Оверчук О.В., Марчук О.О.

Над докторськими дисертаційними дослідження працюють доц. Мединська Н.М., проф. Лещенко Г.П., доц.. Мисан В.О., доц. Жив’юк А.А., над кандидатськими – викладач Левдер А.І., викладач Пархомчук М.М., викладач Косарєва М. М.

Факультет здоров’я, фізичної культури і спорту- «Формування і відновлення здоров’я осіб різного віку в процесі фізичного виховання»

Наукова тема факультету включена до Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 2006 – 2010 рр. (науковий керівник — професор Поташнюк Р.З). Результатом виконання наукової теми став захист докторської дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, професора кафедри фізичної реабілітації Григуса І.М., кандидатських дисертацій Романової В.І., Ногас А.О.  В основу науково-дослідної роботи покладені сучасні концепції збереження і відновлення здоров’я із врахуванням впливу екологічних, соціально-психологічних та професійних чинників.

Студенти і магістранти успішно виступають на Всеукраїнських олімпіадах з фізичної реабілітації та фізичного виховання, неодноразово виборювали призові місця. Вони мають можливість публікувати результати своєї наукової роботи у збірниках наукових праць нашого університету та інших ВНЗ.

Традиційними стали на факультеті проведення студентських наукових конференцій «На шляху до професійного становлення», в яких беруть участь студенти інших ВНЗ.

Факультет кібернетики«Спектральні методи та задачі гідро газодинаміки».

Разом з науково-методичними працями науковий доробок кафедр перевищує 600 публікацій. Високий рівень наукових результатів грунтується на тісній співпраці з Київським Національним університетом ім. Т.Г.Шевченка, Інститутом математики НАНУ, Інститутом кібернетики НАНУ імені В.М. Глушкова та провідними фірмами нашого регіону “TeleTrade”, “ SoftServe ”, “InterDesign”, “SMOKOKO”, “Агенство інтернет-технологій”, “КТС”, “Контур Плюс” та ін.

Силами викладачів факультету розробляються технології і комп’ютерне забезпечення розв’язування еколого-економічних задач, інтегрованих на базі комп’ютерних математичних пакетів навчальних курсів комп’ютерного циклу, тематичного планування і методичного забезпечення комп’ютерної підтримки лабораторних і практичних занять з різних дисциплін та ін. На факультеті ведеться інтенсивна наукова робота. Результати досліджень викладачів, аспірантів та студентів факультету публікуються в поважних наукових журналах та збірниках, доповідаються на міжнародних наукових конференціях і семінарах. Зокрема, викладачі факультету брали участь у міжнародних конференціях в Україні, Польщі, Угорщині, Словаччині та Японії.

Юридичний факультет«Проблеми становлення Конституційного ладу України в умовах побудови громадянського суспільства і правової держави».

За дев’ять років викладачами факультету підготовлено та опубліковано більше 230 наукових праць, розроблена велика кількість методичних рекомендацій. Молоді викладачі активно займаються науково-дослідною роботою, і як результат у 2009 році старший викладач Дем’янчук В.А. захистив дисертацію і отримав науковий ступінь – кандидат юридичних наук. В 2010 році ще два працівники факультету захистили свої дисертаційні дослідження і стали кандидатами наук: Дума В. В. – кандидат юридичних наук та Левчук-Хмара М. В. – кандидат філософських наук, а в 2011 році захистили дисертації старші викладачі Фурманчук Є.В., Бузинарський М.Ю., Ясінський М.М.

Викладачі факультету постійно займаються підвищенням свого наукового потенціалу та професійного рівня. В даний час над дисертаційними дослідженнями на здобуття вищого ступеня кандидата юридичних наук працюють 6 молодих викладачів: Міщук І.В., Микулець В.Ю., Підлужна О.В., Рижук І.Ю, Мельничук Ю.І. та Ільків О.В.

У докторантурах різних ВНЗ України навчаються к.ю.н., проф. Цимбалюк В.І., к. філос.н., доц. Матвійчук А.В., к.ю.н., доц. Дем’янчук В.А. та к.ю.н., доц. Вовк Ю.Є.

Ряд викладачів пройшли стажування не тільки в провідних юридичних вищих навчальних закладах України, а й в іноземних, а саме в Барановичському державному університеті (Білорусь) та Університеті імені Яноша Кодолані (Угорщина).

На факультеті функціонує наукова школа професора Цимбалюка В.І. на тему: «Можливості запровадження відновного правосуддя в українському законодавстві».

Факультет тісно співпрацює з багатьма факультетами вищих навчальних закладів та з науково-дослідницькими установами: соціально-правовим факультетом Національного університету «Одеська юридична академія», з юридичним факультетом Волинського національного університету ім. Л. Українки, Науково-дослідницьким центром правової інформатики АПрНУ та іншими.

Факультет журналістики – «Особливості функціонування регіональних мас-медіа».

У межах університетської наукової теми «Психолого-педагогічні та економічні основи гуманізації виховання і навчання в школах та вищих навчальних закладах» (номер державної реєстрації 0106U002439) професорсько-викладацьким складом кафедри теорії і методики журналістської творчості у 2005-2012 рр. розроблялась тема «Актуальні проблеми регіональних мас-медіа » (науковий керівник – проф. Шаповал Ю. Г.)

Щорічно викладачі кафедри та магістри публікують результати своїх досліджень у фахових виданнях, матеріалах міжнародних конференцій.

За останні п’ять викладачі та студенти брали участь у всеукраїнських науково-практичних конференціях, та навчально-методичних семінарах. Зокрема на факультеті журналістики у 2010 році було проведено науково-практичну конференцію на тему «Актуальні теоретичні та прикладні проблеми сучасного журналістикознавства »

З 2008 р. викладачами кафедр теорії і методики журналістської творчості написано 15 відгуків на автореферати на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій на засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.001.34 Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Відгуки готували: д. філол. н., проф. Шаповал Ю.Г., д. філол. н., проф. Шкляр В.І., к.філол. н., доц. Мітчук О.А., к. н. соц. ком., доц. Золяк В.В.

Факультет постiйно пiдтримує i змiцнює зв’язки з Iнститутом журналiстики Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, з факультетом журналiстики Львівського національного університету імені Івана Франка, з відділенням журналістики Університету прикладних наук імені Яноша Кодолані м. Секешфехервар (Республіка Угорщина). Студентам факультету журналістики, які навчаються паралельно за програмами Університету імені Яноша Кодолані на спеціальності „Комунікація” вручаються щорічно дипломи європейського зразка тощо.

Економічний факультет

Науково-дослідну роботу кафедра економіки та фінансів здійснює згідно тематики: «Розвиток фінансів України в контексті європейської інтеграції».

Загальнокафедральна тематика розподіляється на розділи, які виконуються окремими співробітниками, що забезпечує самостійність оригінальність та авторство досліджень.

Перший напрямок – «Фінансово-економічні напрямки державного регулювання економічних систем змішаного типу», який досліджується з точки зору проблематики «Підвищення ефективності державного втручання в економіку» керівник наукової школи доктор економічних наук, професор Білопольський Микола Григорович.

По цьому напрямку опрацьовуються такі теми досліджень:

·«Економіко-математичне моделювання еколого-економічних систем в умовах сталого розвитку»;

·«Економічні ризики та їх страхування у ринковій економіці»;

Другий напрям – «Ефективність фінансового менеджменту суб’єктів господарювання в умовах трансформаційної економіки» керівник наукової школи кандидат економічних наук, професор Швець Микола Якович — досліджується з точки зору проблематики «Удосконалення фінансового управління організацій та підприємств в сучасних умовах».

<str/span
span style=»font-size: 14.0pt;fquot;» lang=»UK»span style=»font-size: 14.0pt;font-family:ont-family:ong> span style=»font-size: 14.0pt;fquot;» lang=»UK»span style=»font-size: 14.0pt;font-family:ont-family:ongfont/strong·-size:14.0pt;font-family:»Times New Roman»;mso-fareast-font-quot;;mso-fareast-font-family: quot;;mso-fareast-language:UK» lang=»UK»family: «Times New Roman»;mso-fareast-language:UK» lang=»UK»>По цьому напрямку опрацьовуються такі теми досліджень:

·«Управління розвитком промислових підприємств в конкурентному середовищі»;

·«Удосконалення управління сільськогосподарських підприємств»;

Створено проблемні групи з питань дослідження актуальних проблем реформування економіки України.

Наукова робота викладачів кафедри менеджменту спрямована на задоволення творчих та наукових інтересів студентів університету, а також формування особистості молодого вченого, фахівця високої кваліфікації шляхом надання їм можливості активно займатись науково-дослідною діяльністю.

Під керівництвом викладачів кафедри менеджменту студенти щороку беруть участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях. У 2009 році Трусова Тетяна Сергіївна — студентка магістратури стала переможцем II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій» у номінації «Антикризовий менеджер». У 2010 році вийшли переможцями II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Менеджмент організацій» у номінації «Менеджер-координатор» студентка магістратури Бабич Олеся Василівна, «Менеджер змін» студентка IV курсу Лехман Олеся Миколаївна.

Високою оцінкою показників наукової роботи та якості її результатів стало включення ВНЗ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (свідоцтво серія ВВ № 00497).

Викладачі університету беруть участь у спільних науково-дослідних роботах, виконуваних за державним замовленням та за господарськими договорами.