Про факультет

Економічний факультет – провідний факультет університету, створений у 1993 році. Його очолив кандидат фізико-математичних наук, академік Беднарчук Дмитро Йосипович. Свою історію факультет розпочав з підготовки фахівців  двох спеціальностей — «Фінанси і кредит» та «Менеджмент організацій». Під керівництвом декана факультет розвивався в руслі комп’ютеризації, наповнення навчальних планів сучасними дисциплінами, що сприяло оволодінню студентами  інформаційними технологіями у сфері управління та фінансів (зокрема, випускник економічного факультету 2003 р., Микола Апостол на конкурсі програмістів країн СНД зайняв третє місце).

Декан факультету — Артюшок Костянтин Андрійович

Становлення і розвиток економічного факультету супроводжувалось формуванням висококваліфікованого професорсько-викладацького складу, зміцненням матеріально-технічної бази, удосконаленням навчально-виховного процесу та покращенням соціально-побутових умов навчання студентів. З часом, на факультеті було введено сім спеціалізацій: чотири за спеціальністю «Менеджмент організацій» і три за спеціальністю «Фінанси і кредит».

З 2012 року почалася підготовка бакалаврів за напрямом «Маркетинг».

Від початку освітньої діяльності на факультеті підготовлено більше 3-ох тисяч менеджерів-економістів та економістів-фінансистів вищої кваліфікації. Упродовж цього періоду 8 викладачів кафедр факультету захистили дисертації і отримали вчений ступінь кандидата економічних наук.

У своїй професійній діяльності викладачі кафедр впроваджують прогресивні технології навчання: ділові ігри, тренінгові програми, моделювання виробничих ситуацій, захист гіпотез і проектів. В межах комплексної наукової теми факультету публікуються наукові праці у збірниках вищих навчальних закладів: Братиславського економічного університету (Словаччина), Інституту імені Яноша Кодолані (Угорщина), Барановицького державного університету (Республіка Білорусь), Краматорського економіко-гуматірного інституту тощо.

На економічному факультеті університету навчаються близько 1000 студентів. Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів галузі менеджменту, маркетингу та фінансів створено потужну навчально-матеріальну базу, яка відповідає вимогам вищої школи і дозволяє органічно поєднати теоретичну і практичну частини навчального процесу.

Система освітньої діяльності факультету спрямована на те, щоб сучасний фахівець досконало володів мистецтвом управління колективом, умів на практиці застосувати сучасні концепції і принципи господарювання, був знайомий з новітніми інформаційними технологіями, вільно орієнтувався в сучасній економічній ситуації.